Høring over nedlæggelse af VESTA (VES) VOR
20.08.2014

Naviair foreslår en nedlæggelse af navigationshjælpemidlet, VESTA VOR, samt en flytning af VESTA DME. Forslaget er sendt i høring med frist den 19. september 2014.

Naviairs intention om at nedlægge VESTA VOR skyldes, at VOR-stationen ikke anses for at være en vital del af det danske navigationssystem. Som en del af af en langsigtet strategi om at reducere antallet af VOR-stationer i Danmark, ønsker Naviair dermed VESTA VOR nedlagt.

Ved samme lejlighed vil VESTA DME blive flyttet til en placering på Esbjerg Lufthavn (EKEB), hvilket forventes at være til større gavn for brugerne.

Naviairs forslag fremgår af AIC A 02/14, som du finder i boksen til højre. Bemærkninger til forslaget skal sendes direkte til Naviair.
Kontakt
Naviair
Attn.: Operational Development
Naviair Allé 1
2770 Kastrup
Danmark
Sidst opdateret: 25.11.2014