Information om vulkanudbrud i Island og flytrafikken
29.08.2014

Den islandske vulkan Bardabunga er natten til fredag gået i udbrud. Udbruddet har for nuværende ingen konsekvenser for flytrafikken, udover for lokalområdet i Island.

Hvis der skulle opstå en askesky, er der på internationalt plan, besluttet nye procedurer for håndtering. De nye procedurer er blandt andet udarbejdet med afsæt i erfaringerne fra udbruddene i 2010 og 2011.

Der er ikke længere tale om, at myndigheder lukker nationale luftrum. Ansvaret ligger nu hos de enkelte flyselskaber. De skal efter fastlagte retningslinjer udarbejde en risikovurdering, hvor de viser myndighederne, at deres fly kan flyve i luftrum, hvor der er risiko for askepartikler.

På europæisk niveau er der udarbejdet klare regelsæt om askeskyer. Når der er en askesky i Nordatlanten, sker der følgende:

  • METoffice i London har fået ansvar for at registrere aske og udarbejde prognoser for forventede askeforekomster i luften over hele Nordatlanten
  • Der er tre niveauer for askekoncentration: lav, mellem og høj. Inddelingen i niveauer giver luftfartselskaberne det bedst mulige billede af den forventede udvikling. Eurocontrol, den fælleseuropæiske lufttrafikorganisation, distribuerer disse informationer til lande/selskaber, så de er orienteret om forventet askeforekomst.
  • På den baggrund kan flyselskaberne tilpasse deres risikovurderinger ift. konkrete flyvninger i relation til askeforekomster.
  • Den myndighed, der har udstedt selskabets flyvetilladelse (AOC), skal godkende risikovurderingen.

Trafikstyrelsen har i sidste uge udsendt en konkret vejledning til danske AOC-holdere om, hvordan de skal forholde sig.

I forbindelse med vulkanudbruddet i 2010 blev Krisenetværk for luftfart nedsat. I netværket er blandt andet repræsentanter fra luftfartselskaber, rejsebranchen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, DMI, Naviair og Transportministeriet.

Trafikstyrelsen varetager formandsposten og sekretariat, og vil indkalde netværket til et snarligt informationsmøde i forbindelse med udbruddet.

Sidst opdateret: 29.08.2014