EASA foreslår ændringer vedr. levering af data til luftrumsbrugere
10.09.2014

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer vedr. levering af data til luftrumsbrugere. Forslaget har høringsfrist d. 31. oktober 2014.

EASAs forslag fremgår af NPA 2014-20 (Notice of Proposed Amendment) og indebærer udvikling af specifikke organisationskrav og forpligtelser for udbyderne af datatjenester (DAT) samt tekniske krav til selve leveringen af datatjenester. Forslaget betyder dermed ændringer til:

  • Udkastet til forordning om krav til tjenesteudbydere og tilsyn heraf, jf. CRD til NPA 2013-08
  • Forordning 965/2012 (AIR-OPS), og det tilhørende vejledende materiale

Ændringerne skal være med til at sikre, at de sikkerhedsmæssige mål (SES-målene) for aeronautiske oplysninger og data opfyldes (jf. forordning (EF) nr. 216/2008). Herudover skal de reducere den administrative byrde for de regulerede parter ved at reducere de tilsynsaktiviteter, der udføres af luftfartøjsoperatører og af de kompetente myndigheder

Der er mulighed for at afgive bemærkninger til EASAs forslag frem til den 31. oktober 2014. Eventuelle bemærkninger skal afgives via det automatiserede Comment-Response Tool (CRT), som du finder i boksen til højre sammen med et link til NPA 2014-20.

Sidst opdateret: 25.11.2014