Nye retningslinjer vedr. brugen af bærbare, elektroniske enheder i luftfartøjer
29.09.2014

EASA har foretaget ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale, der vedrører brugen af bærbare, elektroniske enheder (PED) i luftfartøjer.

EASAs ændringer indebærer, at følgende fremgangsmåde bliver tilføjet til den eksisterende:

  1. Operatøren af luftfarttøjet skal sikre, at PED ikke har negativ indflydelse på en sikker operation. Det vil sige, at operatøren skal dokumentere, at PED ikke interfererer med de elektroniske systemer og udstyr om bord på luftfartøjet.
  2. I overensstemmelse med pkt. 1. skal brugen af PED tillades på operatørens ansvar. Det vil sige, at hver enkel operatør skal afgøre, hvilke PED der må bruges under de forskellige faser af flyvningen.

Ændringerne indebærer således muligheden for, at et luftfartsselskab kan tillade brug af f.eks. mobiltelefoner under en flyvning, uden at de nødvendigvis skal være i "Airplane Mode".
 
Formålet med ændringerne er, at skabe en mere rimelig og passagervenlig ramme for brugen af PED og samtidig opretholde et højt ensartet sikkerhedsniveau under alle flyvningens faser.

Ændringerne gælder fra den 27. september 2014 og fremgår af materialet i boksen til højre, som gælder for henholdsvis kommercielle lufttransportsoperationer, ikke-kommercielle luftfartsoperationer med komplekse luftfartøjer, ikke kommercielle luftfartsoperationer med ikke-komplekse luftfartøjer og specielle operationer.

Sidst opdateret: 29.09.2014