Orientering om ændring i beregning af gennemgangsniveau
11.09.2014

Trafikstyrelsen gør i AIC B 21/14 opmærksom på, at ICAO har besluttet at indføre en ændring i beregningen af gennemgangsniveau. Ændringen træder i kraft i Danmark den 7. marts 2015.

ICAOs ændring indebærer, at gennemgangsniveauet (det laveste flyveniveau over gennemgangshøjden) pr. 7. marts 2015 vil ligge mindst 1000 fod (300 meter) over gennemgangshøjden (den højde over havet, hvor luftfartøjets flyvehøjde kontrolleres i henhold til middelvandstanden).

Formålet med ændringen er at sikre den fornødne adskillelse mellem luftfartøjer i marchhøjder, og den vil bl.a. berøre de danske lufthavne og lufttrafiktjenesteenheder, der vil skulle foretage ændringer i deres tekniske systemer.

De gældende bestemmelser er angivet i ATS-instruks 2, afsnit 8.2, som justeres som konsekvens af ændringen. I AIC B 21/14 fremgår de nye tabeller til brug for fastsættelse af gennemgangsniveauet, som vil blive indarbejdet i instruksen. Du finder AIC’en i boksen til højre.
Mere information
Sidst opdateret: 25.11.2014