Trafikstyrelsen offentliggør høringsnotat vedr. præstationsplan for luftfartstjenester
02.09.2014

Trafikstyrelsen har i samarbejde med den svenske Transportstyrelsen udarbejdet en præstationsplan for luftfartstjenester. I april måned blev et udkast til planen sendt i høring efterfulgt af tre høringskonsultationer, og Trafikstyrelsen offentliggør nu resultatet heraf.

Af høringsnotatet fremgår det blandt andet, at interessenterne generelt er tilfredse med ambitionsniveauet, omfanget og gennemsigtigheden i forbindelse med udarbejdelsen af præstationsplanen. Luftfartsselskaberne har dog udtrykt ønske om et endnu højere ambitionsniveau – særligt indenfor præstationsområdet omkostningseffektivitet.

Den færdige præstationsplan indeholder præstationsmål for flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet. For Danmarks vedkommende berører målene Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.

EU kommissionen skal nu vurdere, hvorvidt planen yder et passende bidrag til de EU-dækkende præstationsmål for alle luftfartstjenester i EU. Kommissionen har frem til 31. oktober 2014 til at komme med deres vurdering, og når målene er endeligt godkendt er de bindende for perioden 2015-2019.

Du finder høringsnotatet i boksen til højre sammen med et link til kommissionens hjemmeside, hvor du bl.a. finder præstationsplanen.
Kontakt
Specialkonsulent
Allan Hansen Ekstrand
Sidst opdateret: 25.11.2014