Safety-bidraget 2015
22.09.2014

Trafikstyrelsen har netop udstedt BL 9-10 A, 1. udgave, der regulerer safety-bidraget for 2015. I den nye BL fremgår, at bidraget er uændret i forhold til 2014. Det vil sige, 6,25 kr. pr. passager.

Safety-bidraget blev indført den 1. juli 2013 og indebærer, at alle luftfartsselskaber skal betale et bidrag pr. passager, som selskabet befordrer ved afrejse fra en dansk lufthavn. Bidraget har erstattet tidligere ordninger med årsafgifter og årsgebyrer og dækker omkostninger forbundet med Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart.

Hvert år bliver safety-bidraget reguleret med 2 pct. og tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår samt fratrukket passagervækstprocenten mellem de to perioder på 12 måneder, der begyndte henholdsvis 36 og 24 måneder før det pågældende finansår. Beløbet bliver herefter afrundet til nærmeste 25 øre.

I boksen til højre finder du BL 9-10 A, 1. udgave, og et notat der beskriver beregningen af safety-bidraget.
Sidst opdateret: 26.09.2014