Det koster dyrt, hvis man flyver ulovligt med sin drone
23.10.2014

Tidligere på ugen faldt den hidtil dyreste regning for ulovlig flyvning med drone, i en sag fra Vejle, hvor en person blev idømt en bøde på 3.500 kroner for at have overtrådt luftfartsloven gentagne gange med droneflyvning i et villakvarter.

Vicedirektør i Trafikstyrelsen, Jesper Rasmussen, udtaler:

Dronerne er i en rivende udvikling, hvor vi oplever, at flere og flere danskere køber dem. Og det forstår jeg virkelig godt. Det er en fantastisk gadget, som man kan bruge til alle mulige ting. Det er dog utrolig vigtigt, at man er klar over, at der med flyvning af drone også følger et ansvar med.”

Jesper Rasmussen forklarer, at når man flyver med en drone, så er der ”færdselsregler” ligesom i trafikken. De siger blandt andet, at man ikke må flyve nærmere end 150 meter fra bymæssig bebyggelse eller offentlig vej, ligesom man heller ikke må flyve, så man potentielt udsætter andre for fare. Kort fortalt må man ikke flyve i byer, villakvarterer osv., med mindre man har en tilladelse fra Trafikstyrelsen.

Med bøden på 3.500 er det gjort meget klart, at disse regler skal tages yderst alvorligt, og hvis man ikke gør, så bliver det dyrt. Bødens størrelse afspejler netop, at man skal udvise stor varsomhed og respekt, når man flyver med drone. Følger man til gengæld reglerne og flyver ude på åben mark, så kan man få meget glæde af sådan et stykke legetøj,” afslutter han.

Mere information
Læs reglerne om droneflyvning her
Sidst opdateret: 23.10.2014