Nye bestemmelser om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjeneste
07.10.2014

Trafikstyrelsen har udgivet en række bestemmelser (BL) om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjeneste. BL’erne er udgivet som følge af SERA-forordningen (Standardised European Rules of the Air) og træder i kraft den 4. december 2014.

Trafikstyrelsen har udgivet følgende nye bestemmelser:

  • BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, 15. udgave
  • BL 7-6, Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste, 7. udgave
  • BL 7-9, Bestemmelser om ubemandede friballoner, 3. udgave
  • BL 7-100, Bestemmelser der supplerer EU-forordning 923/2012 (SERA-forordningen) mm., 1. udgave

BL’erne erstatter tidligere BL-udgaver og indebærer, at dele af reglerne ophæves for Danmarks vedkommende og dermed kun gælder for Færøerne og Grønland.

Dette skyldes, at de ICAO-regler, der hidtil har været gennemført i dansk ret via BL’erne, nu er gennemført via EU-lovgivningen i SERA-forordningen, og Danmark vil dermed være omfattet af reglerne herigennem. Det drejer sig om Annex 2 om lufttrafikregler, dele af Annex 3 om meteorologi og Annex 11 om lufttrafiktjeneste. Af forordningen fremgår det dog, at der fortsat skal fastsættes supplerende nationale bestemmelser på enkelte områder.

BL’erne træder i kraft d. 4. december 2014 og kan findes i boksen til højre sammen høringsnotatet.

Sidst opdateret: 07.10.2014