Orientering om ændrede bestemmelser vedr. helbredsgodkendelse
22.10.2014

Trafikstyrelsen gør i AIC B 24/14 opmærksom på, at der er foretaget en ændring i BL 6-05 pkt. 3.3.3, som præciserer minimuskravet til helbredsgodkendelse for FIS-operatører- og elever og for ansøgere og indehavere af et nationalt S-certifikat, UL-certifikat eller certifikat til varmluftballon.

Fremover skal FIS-operatører- og elever som minimum opfylde Aircrew Annex IV Part-Medical, Class 2.

Ansøgere og indehavere af et nationalt S-certifikat, UL-certifikat og certifikat til varmluftballon skal mindst opfylde Aircrew Annex IV Part - Medical LAPL Medical certificate.

Ansøgere, som konverterer et nationalt S-certifikat og certifikat til varmluftballon til et EASA SPL og BPL certifikat, skal som minimum opfylde Aircrew Annex IV Part-Medical, Class 2.

Ændringen er foretaget som led i implementeringen af EU forordning 1178 og vil snarest blive indskrevet i BL 6-05 pkt. 3.3.3.

Mere information
Sidst opdateret: 01.02.2018