Sikkerheden inden for dansk luftfart er fortsat høj
31.10.2014

Trafikstyrelsen udgiver sikkerhedsrapport for civil luftfart 2013, og rapporten viser, at sikkerheden i dansk luftfart fortsat er helt i top.

Sikkerhedsrapporten for civil luftfart viser, at der ikke skete alvorlige ulykker med dansk registrerede kommercielle fly og helikoptere i 2013. Endvidere fremgår det, at frekvensen for havarier i international ruteflyvning var på det hidtil laveste niveau registreret.

Trafikstyrelsen vurderer på baggrund af sit løbende tilsyn med den danske luftfartsbranche, at det generelle sikkerhedsniveau i dansk civil luftfart lå på et højt og tilfredsstillende niveau i 2013. Et par hændelser, der har involveret helikoptere i Nordsøen, har dog givet anledning til, at Trafikstyrelsen vil holde ekstra godt øje med offshore helikopteroperationer fremadrettet.

Trafikstyrelsen vil fortsætte med at have høj opmærksomhed på flyve- og hviletidsregler, hvor et revideret regelsæt herom blev vedtaget af Europa-Parlamentet i januar 2013. Hidtil har der dog ikke været håndfaste indikationer på, at flyve-hviletidsforhold udgør en flyvesikkerhedsmæssig risiko. Trafikstyrelsen har oprettet en arbejdsgruppe for emnet, hvor både arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer på luftfartsområdet er repræsenteret.
Sidst opdateret: 31.10.2014