Trafikstyrelsen offentliggør mål og rammer for luftfartssikkerhed
22.10.2014

Trafikstyrelsen offentliggør de overordnede rammer og mål for arbejdet med luftfartssikkerhed – det såkaldte State Safety Programme (SSP).

Alle lande skal udarbejde sådan et program iflg. ICAO. Det er udarbejdet på baggrund af ICAO regler. Programmet beskriver, hvorledes Danmark etablerer et samlet sikkerhedssystem for den civile luftfart til overholdelse af ICAOs krav.

Som noget nyt fastsættes konkrete sikkerhedsmål for flyvesikkerheden - mål som fastslår, hvornår sikkerheden er acceptabel. For den kommercielle luftfart, hvor passagerer er med, skal sikkerheden opretholdes på det meget høje niveau, som der har været i de sidste 10 år. For den øvrige luftfart (privatflyvning mv.) gælder også, at sikkerheden skal opretholdes på niveau med de sidste 10 år. Her må accepteres en højere risiko end for kommerciel luftfart, men det skal stadig være mere sikkert at flyve privat end f.eks. at køre i bil.

Endelig fastlægger programmet, at der skal indføres Safety Management Systemer i virksomheder inden for luftfarten. Det skal dog implementeres i takt med fælleseuropæiske krav, så Danmark sidestilles med andre EU-lande.

Sidst opdateret: 22.10.2014