EASA foreslår ændringer i krav til afløsningspiloter
19.11.2014

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår, at der foretages ændringer i kravene til afløsningspiloter (cruise relief pilot, CRP) og afløsningsstyrmænd (cruise relief co-pilot, CRCP). Forslaget har høringsfrist d. 4. februar 2015.

EASA’s forslag indeholder krav og vejledningsmateriale om afløsning af flyvebesætningen, herunder bl.a. overdragelsesprocedurer samt krav om træningsøvelser og praktisk flyveerfaring.

Ændringerne skal medvirke til, at der bliver fastlagt en tydeligere operationel procedure for overdragelse af ​​myndighed fra kaptajn til afløsningspilot.

Overordnet forventer EASA, at de foreslåede ændringer vil forøge flyvesikkerheden, forbedre konkurrencevilkårene og lukke nogle lovgivningsmæssige huller.

EASA’s forslag vil betyde ændringer i følgende to forordninger:

  • Forordning nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart (Part-FCL) samt tilhørende vejledende materiale
  • Forordning nr. 965/2012 om tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer (Part-ORO) samt tilhørende vejledende materiale

EASA’s forslag fremgår af NPA 2014-25. Eventuelle bemærkninger til forslaget skal afgives via EASA's Comment-Response Tool (CRT) inden høringsfristen d. 4. februar 2015.

 

Sidst opdateret: 19.11.2014