Fald i antallet af bird strikes
28.11.2014

Antallet af hændelser, hvor fugle og fly kolliderer (bird strikes) på de større lufthavne i Danmark, Færøerne og Grønland, er generelt faldet en smule i 2013 i forhold til de foregående to år, og var i 2013 det laveste siden 2008. Det viser Trafikstyrelsens årsrapport for bird strikes i danske lufthavne i 2013.

Vi er tilfredse med, at der har været færre bird strikes i 2013 end i de foregående år. Luftfarten vil altid opleve nogle sammenstød med fugle, men vi vil fortsat have fokus på, hvordan risikoen også fremadrettet kan holdes i ave,” udtaler vicedirektør Jesper Rasmussen.

Trafikstyrelsen har foretaget en række tilsyn med udvalgte lufthavne med særlig fokus på lufthavnenes håndtering af risikoen for bird strikes. Trafikstyrelsen har derudover et løbende samarbejde med andre myndigheder, især Naturstyrelsen, om forvaltningen af naturområder i nærheden af de danske lufthavne. Endelig mødes Dansk Fuglekollisionskomite, som er et forum for udveksling af erfaringer med deltagelse af myndigheder, lufthavne, luftfartsselskaber og rådgivere, to gange årligt.

På danske lufthavne inklusive Grønland og Færøerne blev der i 2013 indberettet 202 bird strikes. Det tilsvarende antal i 2012 var 224, og i 2011 var det 267. Antallet i 2013 er det laveste siden 2008, hvor antallet af bird strikes var 189.

Antallet af bird strikes på de enkelte lufthavne afhænger i høj grad af, hvor meget trafik der er på den pågældende lufthavn. For at kunne sammenligne store lufthavne som Københavns Lufthavn med en mindre lufthavn som f.eks. Sønderborg Lufthavn opgøres antallet af hændelser pr. 10.000 flyvninger.

Når omfanget af bird strikes på de enkelte lufthavne korrigeres for trafikmængde ses forskelle mellem de enkelte lufthavne, som vurderes særligt at afspejle forskelle i beliggenhed. Kystnære lufthavne er således mere udsatte, idet disse lokaliteter typisk tiltrækker flere fugle.

Flere lufthavne har foretaget egentlige risikoanalyser af bird strikes i 2013, og resultaterne af disse analyser kan bruges til at målrette indsatsen mod de større fuglearter, der er problematiske på den enkelte lufthavn.

Kontakt
Ingeniør
Jens Erik Ditlevsen
Sidst opdateret: 05.10.2015