Høring over ændring af gebyrer og afgifter
02.12.2014

Trafikstyrelsen har udarbejdet nye udgaver af bestemmelserne om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10, 14. udgave, BL 9-13, 2. udgave) samt et udkast til en ny bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer. Både bestemmelser og bekendtgørelse er sendt i høring med frist d. 10. dec. 2014 kl. 12.00.

Bestemmelser om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet
I BL 9-10, 14. udgave og BL 9-13, 2. udgave ajourfører Trafikstyrelsen en lang række gebyrer og afgifter på luftfartsområdet.

Blandt andet er 19 udstedelsesgebyrer ændret fra at være faste gebyrer til at være gebyrer efter regning. Det vil sige, at gebyrerne bliver udregnet individuelt efter, hvor lang tid Trafikstyrelsen bruger på den enkelte udstedelse. Gebyret efter regning (timeprisen) bliver også hævet i bestemmelserne.

7 faste udstedelsesgebyrer er sat ned, 7 er fastholdt på nuværende niveau og 10 er sat op. Derudover er der oprettet to nye udstedelsesgebyrer, mens to er ophævet. Ovenstående ændringer gælder for såvel Danmark som Grønland og Færøerne.

For Grønland og Færøernes vedkommende (BL 9-13) er der desuden foretaget en pris- og lønregulering (PL-regulering) af årsgebyrer samt en regulering af års- og udstedelsesafgifter i henhold til luftfartsloven.

For Danmark (BL 9-10) bliver safety-bidraget for 2015, der allerede er blevet reguleret og offentliggjort i september 2014 ved en særlig ændrings-BL, indskrevet i BL 9-10. Bidraget er dog det samme som i 2014.


Bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer

I den nye bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer er det præciseret, at gebyrer, der opkræves efter bekendtgørelsen, anvendes til at dække (alle) de omkostninger, der er forbundet med Trafikstyrelsens førelse af rettighedsregisteret. Det omfatter også det arbejde, der ikke betales et selvstændigt gebyr for.

Derudover er gebyrsatserne ajourført. Gebyret for rettighedsregistrering sættes op, mens gebyret for udfærdigelse af attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier el. lign. sættes ned.

Sidst opdateret: 02.12.2014