Justerede gebyrer og afgifter på luftfartsområdet
17.12.2014

Trafikstyrelsen har justeret en række gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Det sker med udstedelsen af bestemmelserne BL 9-10, 14. udgave og BL 9-13, 2. udgave samt en ny bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer. De justerede gebyrer og afgifter træder i kraft den 1. januar 2015.

Hvert år justerer Trafikstyrelsen gebyrer og afgifter på luftfartsområdet i henhold til luftfartsloven. Justeringen skal sikre, at gebyrer og afgifter stemmer overens med Trafikstyrelsen omkostninger ved tilsynet med den civile luftfart.


Bestemmelser om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

I BL 9-10, 14. udgave og BL 9-13, 2. udgave er syv faste udstedelsesgebyrer sat ned, syv er fastholdt på nuværende niveau og ti er sat op. Derudover er der oprettet to nye udstedelsesgebyrer, mens to er ophævet. Ændringerne gælder for både Danmark, Grønland og Færøerne.

Herudover er 19 udstedelsesgebyrer ændret fra at være faste gebyrer til at være gebyrer efter regning. Det vil sige, at gebyrerne bliver udregnet individuelt efter, hvor lang tid Trafikstyrelsen bruger på den enkelte udstedelse. Gebyret efter regning (timeprisen) er desuden blevet hævet.


Bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer

I den nye bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer er gebyrsatserne ajourført. Gebyret for rettighedsregistrering er sat op, mens gebyret for udfærdigelse af attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier el. lign. er sat ned.

Herudover er det i bekendtgørelsen præciseret, at gebyrer, der opkræves efter bekendtgørelsen, anvendes til at dække (alle) de omkostninger, der er forbundet med Trafikstyrelsens førelse af rettighedsregisteret. Det omfatter også det arbejde, der ikke betales et selvstændigt gebyr for.
Sidst opdateret: 17.12.2014