To bestemmelser på luftfartsområdet ophævet
15.12.2014

Den 10. december 2014 blev to bestemmelser ophævet og erstattet af europæiske regler. Det drejer sig om BL 6-64 og BL 6-98, som vedrører dels flyvemekanikercertifikater (JAR-66 og AML) dels en anerkendelse af ikke-danske flyvecertifikater udstedt til besætningsmedlemmer fra en anden EF-medlemsstat eller fra Finland, Norge eller Sverige.

Området for BL 6-64 reguleres nu af EU-forordning 2042/2003, den såkaldte Part 66, og forordningen er også gennemført for Grønland og Færøerne ved BL 2-4.

Bestemmelserne om certifikatrettigheder til at vedligeholde Bilag II fly (historiske fly, amatørbyggede fly mv.) reguleres fortsat af BL 6-65, som også er gældende for Grønland og Færøerne.

BL 6-98 gennemførte i sin tid Rådets direktiv nr. 91/670/EØF. Dette direktiv blev ophævet ved indførelse af EASA- Forordning 1178/2011 om personcertificering, hvorfor BL 6-98 nu er overflødig.
Kontakt
Chefkonsulent
Keld Zülow
Sidst opdateret: 15.12.2014