EASA foreslår ændringer vedrørende præstationsbaseret navigation
06.02.2015

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår i NPA 2015-01, at der foretages ændringer i kravene til præstationsbaseret navigation i europæisk luftrum (PBN). Forslaget har høringsfrist d. 20. april 2015.

EASA’s forslag indebærer, at der bliver stillet krav til lufttrafiktjenesteudøvere og lufthavnsoperatører om at etablere anflyvningsruter/instrumentudflyvningsruter og anflyvningsprocedure.

Dette betyder samtidigt, at luftfartøjsoperatører, der skal operere disse ruter og procedurer, skal sikre, at deres luftfartøjer og besætning er godkendt til PBN operationer.

Formålet med de foreslåede ændringer er at opnå en sikker og effektiv gennemførsel af en harmoniseret navigationsstrategi i det europæiske lufttrafiktjenestestyringsnetværk (EATMN)

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at der vil ske ændringer i følgende to forordninger:

  • Forordning nr. 1332/2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften.
  • Forordning nr. 965/2012 om tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer (konsekvensændringer)

Eventuelle bemærkninger til forslaget skal afgives via EASA's Comment-Response Tool (CRT) inden høringsfristen d. 20. april 2015.

Sidst opdateret: 06.02.2015