Tilsynsplanen for dansk luftfart 2015 er nu offentliggjort
30.01.2015

Trafikstyrelsen ønsker åbenhed omkring sine tilsynsaktiviteter og udgiver derfor hvert år en plan for årets sikkerhedstilsyn med dansk luftfart. Planen for 2015 er nu offentliggjort.

Tilsynsplanen indeholder en oversigt over planlagte tilsyn i 2015 fordelt på kvartaler. I år er planlægningen af tilsyn med flyvepladser planlagt efter en risikobaseret model, og fordelingen af tilsyn kan derfor ændre sig i forhold til den nærværende plan. 

Planen indeholder også en beskrivelse af årets fokusområder. Det vil sige områder, som Trafikstyrelsen vil have særligt fokus på i det kommende år. Trafikstyrelsen har valgt fem fokusområder i 2015; menneskelige faktorer og præstation, risiko for sammenstød i luften, tab af kontrol (med særlig fokus på GA), Management Systems og SMS samt helikoptere.

 

                                                               

 

Sidst opdateret: 30.01.2015