Nye arbejdsmiljøregler på luftfartsområdet
13.02.2015

Trafikstyrelsen har revideret arbejdsmiljøreglerne inden for luftfart, og det har resulteret i udarbejdelsen af 6 nye bekendtgørelser, som træder i kraft den 15. februar 2015.

Blandt de nye bekendtgørelser er bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere.

I forhold til den hidtil gældende bekendtgørelse (nr. 918 af 18. november 2003) er regelsættet i den nye blevet mere fleksibelt, blandt andet i forhold til kravene relateret til den interne organisering omkring arbejdsmiljøarbejdet. Endvidere indebærer reglerne en mere målrettet arbejdsmiljøuddannelse. Den nye bekendtgørelse skaber således bedre rammer for en proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats i form af en forenklet organisering af arbejdsmiljøarbejdet i luftfartsselskaber.

Endvidere har Trafikstyrelsen udarbejdet følgende fem bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
  • Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet
  • Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet
  • Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
  • Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet.

De fem bekendtgørelser svarer til kapitel 9 i ovennævnte arbejdsmiljøbekendtgørelse, men opdeles nu på baggrund af lovtekniske forhold. Det vil sige, at de nye bekendtgørelser ikke indeholder indholdsmæssige ændringer.

Trafikstyrelsen vil inden for kort tid udgive en vejledning til det nye regelsæt.

Sidst opdateret: 24.02.2015