EASA foreslår ændringer vedrørende luftfartsselskabers ikke-kommercielle luftfartsoperationer
16.04.2015

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår i NPA 2015-05, at der ændres i kravene til ikke-kommercielle luftfartsoperationer, der udføres af AOC-holdere med luftfartøjer opført i selskabets operationsspecifikationer (OpSpecs). Forslaget har høringsfrist d. 30. juni 2015.

EASA’s forslag har til formål at øge sikkerhedsniveauet for ikke-kommercielle operationer, der bliver udført af AOC-holdere (operatører med tilladelse til kommercielle luftfartsoperationer, dvs. luftfartsselskaber). Derudover sikrer ændringerne en mere harmoniseret implementering af de gældende regler ved at fastsætte minimumskrav og vejledningsmateriale til gennemførelsen.

Forslaget indeholder en minimumsliste af elementer, der skal overvejes i risikovurderingsprocessen, når AOC-holderne tillader andre operationelle procedurer end de procedurer, som normalt bruges til kommercielle operationer. AOC-holderne vil herved opleve en større fleksibilitet, når der etableres operationelle procedurer, som er rimelige i forhold til risikoniveauet for en særlig type af ikke-kommercielle operationer.

Der foreslås samtidig en liste med standardiserede betegnelser for de forskellige typer af ikke-kommercielle flyvninger. Dette gøres for at undgå, at industrien benytter forskellige betegnelser for samme eller ensartede type flyvning.

Samlet set har ændringerne til formål at smidiggøre risikoanalysen af ikke-kommercielle luftfartsoperationer udført af AOC-holdere efter reglerne i forordning 965/2012 om flyveoperationer.

Eventuelle bemærkninger til forslaget skal afgives via EASA's Comment-Response Tool (CRT) inden høringsfristen d. 30. juni 2015.

Sidst opdateret: 16.04.2015