Forbedring af fakturaer
29.04.2015

Trafikstyrelsen er i gang med at forbedre fakturaerne for tilladelser, inden for henholdsvis jernbane- og luftfartsområdet, hvor gebyret opkræves efter regning.

Forbedringen af fakturagrundlaget har til formål at sikre, at fakturaerne i fremtiden bliver mere informative. Samtidig betyder arbejdet, at Trafikstyrelsen er forsinket med fakturaer for arbejde, der er udført i januar, februar og marts.

Disse fakturaer vil blive udsendt ultimo april/primo maj. Der vil blive udsendt særskilte fakturaer for hver af de tre måneder, såfremt arbejdet fordeler sig på flere måneder. Trafikstyrelsen beklager eventuelle gener, som de forsinkede fakturaer kan have medført.

De nye tiltag vil først fremgå på fakturaer, der dækker arbejde udført i april. Disse fakturaer vil blive udsendt i ultimo maj/primo juni.

Man er som altid velkommen til at henvende sig til debitor@trafikstyrelsen.dk med eventuelle spørgsmål til fakturaer.

Sidst opdateret: 29.04.2015