Nye regler for kalibrering af luftfartsudstyr
01.04.2015

Trafikstyrelsen gør i AIC B 14/15 opmærksom på, at der ændres i reglerne for kalibrering af værktøj og test- og måleudstyr.

Trafikstyrelsen fastlægger i AIC B 14/15 kravene for kalibrering af luftfartsudstyr. Kalibreringen skal som hidtil opfylde kravet om en ’officiel anerkendt standard’, og det er den formulering, som Trafikstyrelsen har valgt at præcisere. Derfor har Trafikstyrelsen nu udarbejdet en hierarkisk inddeling af, hvilke metoder og tolerancer der skal anvendes og opfyldes for kalibrering.

I forlængelse af dette har Trafikstyrelsen fastlagt tre metoder til kalibreringen. Disse metoder beskriver krav til audit og evaluering af kalibreringsleverandører, der udfører kalibrering.

AIC B 14/15 erstatter AIC B 40/12.

Mere information
Sidst opdateret: 01.02.2018