Sikkerhedskonference den 28. oktober 2015 – sæt kryds i kalenderen!
26.06.2015

Sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten - hvordan håndterer vi sikkerheden ved ændrede forretningsmodeller?

I ”gamle dage” varetog virksomhederne de fleste opgaver internt. Sikkerhedsregler og procedurer baserer sig i høj grad på den virksomhedsmodel, som tiden nu er ved at løbe fra.

Stigende konkurrence og pres for effektivisering træder frem alle steder. Med fri prisdannelse i EU oplever luftfarten en hård og direkte konkurrence om passagererne og et stort pres for hele tiden at kunne producere billigere. Det får selskaber til at outsource bl.a. vedligehold, pilotydelser og til tider hele produktionen. Flyselskaber, værksteder, vedligeholdelsesorganisationer og simulatorvirksomheder har afdelinger i mange lande, hvor funktioner og aktiviteter flytter rundt for at optimere.

Jernbanen i Danmark mærker udviklingen mere indirekte og i knap så voldsom grad - endnu. Konkurrencen om passagererne kommer primært fra andre transportformer – biler, fly og fjernbusser. Men jernbanen er dyr for passagerer og for det offentlige, så effektivisering er kommet på dagsordenen. Ligesom i luftfarten ses nu outsourcing af funktioner til særlige selskaber og underleverandører. Blandt kommercielle godsoperatører ses også forsøg på at optimere mellem afdelinger på tværs af landegrænserne.

For både luftfart og jernbane bliver værdikæderne således længere og mere komplekse. Og hvem har så styr på sikkerheden? Og hvordan?

Har virksomhederne det fulde overblik over sikkerhedsforholdene i værdikæderne? Har myndighederne tilstrækkelige kompetencer og evner til at gennemskue sikkerhedsforholdene og samarbejde med andre myndigheder over landegrænserne?

Det vil dettes års konference om ”Sikkerhed og konkurrence” drøfte og søge nogle svar på.

Ud over årets tema kommer der en række særskilte sessioner for jernbane og for luftfart. I starten af september vil Trafikstyrelsen offentliggøre et detaljeret konferenceprogram og åbne for tilmelding til konferencen.

Sikkerhedskonferencen bliver afholdt på Crowne Plaza Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S.


Sidst opdateret: 26.06.2015