Dronecenter i Odense skal godkende kommende dronepiloter
06.07.2015

Fra d. 3. juli overtager dronecentret i Odense, under navnet UAS Test Center Denmark, godkendelserne af droneoperatører i Danmark. Det er en opgave, som Trafikstyrelsen hidtil har stået for. Der er tale om en prøveordning frem til udgangen af 2015. Formålet er samtidig at nedbringe ansøgningstiden, så erhvervet i Danmark hurtigere kan komme i luften.

Hvis du skal flyve kommercielt med en drone i Danmark, kræver det en dispensation fra Trafikstyrelsen. Sådan er reglerne i dag med få undtagelser.

I den tværministerielle rapport fra Transportministeriet offentliggjort d. 17. april benævner man selv dette som et ”dispensations-regime”, som ikke er tidssvarende sammenlignet med droneerhvervets enorme potentiale.

I UAS Test Center Denmark, som er beliggende i HCA Airport i Odense, ser man overdragelsen som et vigtigt skridt – både mod at være Danmarks centrum for droneaktiviteter og mod en forbedring af ansøgningstiderne under den nuværende dispensationsstruktur.

”Der ligger allerede en række ansøgninger og venter på skrivebordet til os. I alt er der 80 godkendte operatører i Danmark lige nu, men vi forventer, at det tal bliver dobbelt så stort i løbet af 2016. Derfor går vi til opgaven med det klare mål at få nedbragt ansøgningstiderne” udtaler projektchef Michael Larsen, UAS test center.

Hvis du i dag ikke er godkendt som droneoperatør af Trafikstyrelsen, skal du overholde de almindelige modelflyveregler for flyvning med droner under 25 kg.
Som modelflyver må du fx ikke flyve over større folkemængder, du skal minimum flyve 150 meter væk fra bymæssig bebyggelse og større offentlig vej og holde en afstand på minimum 5 km til lufthavne.

Du finder et samlet regelsæt i boksen 'Mere information'.

De endelige dispensationer vil i prøveperioden blive udstedt af Trafikstyrelsen efter indstilling fra dronecentret.


UAS Test Center Denmarks historie
I 2011 spirede ideen om etableringen af et dansk UAS test center med gode faciliteter og en stærk infrastruktur frem. UAS Test Center Denmark har påtaget sig en førerrolle uanset om det gælder kommercialiseringen af forskningsprojekter eller tiltrækningskræft over for internationale droneproducenter. Dette er muligt på baggrund af HCA-Airports gode faciliteter samt det netværk som UAS Denmark har opbygget - og som i dag rummer 80 medlemmer. Målet er at gøre HCA-Airport til den førende klynge for droneteknologi i Europa.
Mere information
Reglerne for flyvning med droner under 25 kg.

BL 9-4

BL 9-4 - English version

AIC B 08/14

Definition af tættere bebygget område

Særligt for 'First Persons View' typen


Reglerne for flyvning med droner over 25 kg.


Luftfartsloven
Sidst opdateret: 31.01.2018