Risiko for forøgede støjgener fra Københavns Lufthavn i løbet af sommeren
16.07.2015

Naboer til Københavns Lufthavn og borgere i København og Malmø kan i perioden 6. juli til 6. september 2015 opleve uvante støjgener fra flytrafikken i Københavns Lufthavn.

De uvante støjgener skyldes ændret brug af baner til start og landing i forbindelse med et omfattende banearbejde på af en af hovedbanerne. Hovedbanen skal have et nyt slidlag og udvides med otte meter i bredden, så den fra 1. december kan benyttes til flytypen A380.

I perioden vil Københavns Lufthavn benytte tværbanen mere end normalt i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 23.00. Baneanvendelsen og dermed støjgenernes omfang afhænger primært af vejrforholdene og trafiksituationen.

Miljøstyrelsen og Trafik- og Byggestyrelsen, der regulerer støj fra Københavns Lufthavn, er i løbende dialog med lufthavnen om at begrænse brugen af tværbanen, og dermed støjgenerne for borgerne i København og Malmø mest muligt.

Den midlertidige brug af banerne overholder de gældende regler for baneanvendelse i lufthavnen.

Kontakt
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Trafik- og Byggestyrelsen, info@tbst.dk
Sidst opdateret: 16.07.2015