EASA foreslår ændringer vedrørende luftdygtighed for mindre fly
25.08.2015

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår i NPA 2015-08 en tilpasning af reglerne for styring af luftdygtighed for mindre fly på privatflyvningens område. Der er høringsfrist den 9. oktober 2015.

Formålet med de nye regler er at tilpasse luftdygtighedskravene for den lettere del af privatflyvningens område, hvor kompleksiteten og de tilhørende sikkerhedsrisici er lavere.

De foreslåede ændringer vil blandt andet berøre vedligeholdelsesprogrammer, luftdygtighedseftersyn, håndtering af henstående fejl og tidskrav mellem hovedreparationer.

Tilpasningen tænkes gennemført ved etablering af en såkaldt ”Light Part M” med luftdygtighedskrav, der er proportionale med den lettere del af privatflyvningen. 

Konkret retter de foreslåede tilpasninger sig mod følgende kategorier af mindre privatopererede luftfartøjer:

  • Flyvemaskiner, herunder svævefly, med en maksimal startmasse (MTOM) på 2.000 kg, der ikke er klassificeret som komplekse motordrevne luftfartøjer.
  • Balloner.
  • Rotorluftfartøjer med en maksimal startmasse (MTOM) på 1.200 kg, som er udformet til at befordre højst 4 personer. 

EU’s regler om luftfartssikkerhed sigter efter at fastholde luftfartssikkerheden på et højt og ensartet niveau i hele Europa. Dette betyder ikke nødvendigvis, at alle kategorier af fly og flyvning skal overholde de samme regler. 

Mere information
Sidst opdateret: 25.08.2015