Høring over regler om restriktionsområder
31.08.2015

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet ny en udgave af BL 7-20, der omhandler forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder. Høringen har frist den 28. september 2015.

I den nye udgave af BL 7-20 ajourfører Trafik- og Byggestyrelsen de danske restriktionsområder.

To områder foreslås nedlagt, ét nyt foreslås oprettet og syv områder foreslås omklassificeret fra fareområder (D) til restriktionsområder (R). Endelig får seks eksisterende områder ændret udstrækning.

Læs mere om høringen i højre side.

Sidst opdateret: 31.08.2015