Ny mulighed for indberetning af hændelser i luftfart
06.08.2015

Fra den 15. november 2015 indfører Trafik- og Byggestyrelsen mulighed for både at indberette hændelser via et obligatorisk og et frivilligt indberetningssystem. Det nye frivillige system indføres som følge af EU’s forordning 376/2014.

Med det nye frivillige indberetningssystem kan alle, der arbejder inden for luftfart, foretage indberetning af en hændelse, hvad enten personen er styrmand, stewardesse eller bagagemedarbejder. Der vil fortsat være et obligatorisk indberetningssystem, der vil fungere efter de samme principper, som det gør nu.

Indberetningssystemerne indføres via forordning 376/2014, som Europa-Parlamentet vedtog i foråret 2014. Forordningen træder i kraft den 15. november 2015. Den nye forordning er suppleret af forordning 2015/1018, som indeholder en liste, der klassificerer begivenheder inden for civil luftfart, som er obligatoriske at indberette.

I forbindelse med de nye forordningers ikrafttrædelse, vil Trafik- og Byggestyrelsen indføre mulighed for digital indrapportering. Den fremtidige digitale indberetning skal planlægges i samarbejde med luftfartsindustrien.

Trafik-, Bygge- og Bolgstyrelsen har oprettet en informationsportal om de nye forordninger samt den digitale indberetning: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Indrapportering.aspx. Denne side vil løbende blive opdateret.
Kontakt
Fuldmægtig
Patrick Alexander Liebgott
Sidst opdateret: 09.02.2018