Safety-bidraget nedsættes til 6,00 kr.
01.10.2015

Trafik- og Byggestyrelsen har vedtaget, at safety-bidraget nedsættes fra 6,25 kr. til 6,00 kr. pr. afrejsende passager i 2016.

Safety-bidraget betales af et luftfartsselskab, når selskabet foretager en offentligt tilgængelig flyvning fra en dansk flyveplads. Luftfartøjet, der benyttes, skal derudover være godkendt til mere end ti passagersæder eller have en maksimal startvægt på mere end 5700 kg. Luftfartsselskabet betaler de 6,00 kr. for hver passager på den pågældende rejse.

Safety-bidraget blev implementeret i 2013 og reguleres i BL 9-10. Det er således en ændringsbekendtgørelse til BL 9-10, som Trafik- og Byggestyrelsen har vedtaget for at nedsætte safety-bidraget. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Der har ingen bemærkninger været til den nye ændring. Du kan læse mere om safety-bidraget i luftfartslovens § 148, som du kan finde i højre kolonne.

Sidst opdateret: 01.10.2015