Sikkerhedskonference 2015: Åben for tilmelding!
07.09.2015

Konferencen i 2015 har fokus på sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten samt på, hvordan sikkerheden håndteres i begge brancher, når forretningsmodellerne ændrer sig.

Nu har vi åbnet for tilmeldingen til årets Sikkerhedskonference, hvor temaet i år er 'Sikkerhed og konkurrence'.


Konferencen tager i år fat i nogle helt centrale udfordringer forårsaget af den stigende konkurrence og pres for effektivisering. For både luftfart og jernbane bliver værdikæderne længere og mere komplekse, og det kan derfor være svært at gennemskue, hvem der har styr på sikkerheden, og hvordan den håndteres.
Har virksomhederne det fulde overblik over sikkerhedsforholdene i værdikæderne, og har myndighederne tilstrækkelige kompetencer og evner til at gennemskue sikkerhedsforholdene og samarbejde med andre myndigheder over landegrænserne? 

Trafik- og Byggestyrelsens direktør Carsten Falk Hansen vil traditionen tro byde velkommen.
Herefter vil administrerende direktør for DSB, Flemming Jensen, med sin baggrund i begge brancher fortælle om sikkerhed på jernbanen og i luftfarten og stille det relevante spørgsmål: ”Gør vi det samme og hvem gør det bedst?”.
Efterfølgende vil the Head of Safety Unit, Christopher Carr, fra det europæiske jernbaneagentur (ERA) fortælle om de europæiske udfordringer og erfaringer på konkurrence og sikkerhedsområdet, og Thomas Mørk fra DFDS vil derefter bidrage med en maritim vinkel til temaet.

Fra 11.30-15.00 vil der blive afholdt de sektoropdelte luftfartssessioner og jernbanesessioner. Ved tilmelding kan vælge, hvilken session du vil følge om formiddagen og hvilken du vil følge om eftermiddagen efter den mellemliggende fælles frokost.

Konferencen afrundes med en fællessession i plenum, hvor Chris Johnson, professor ved the University of Glasgow, fortælle om interaktionen mellem sikkerhed og cyber security i transport sektoren. Slutteligt vil Vicedirektør Jesper Rasmussen give et oplæg om myndighedens rolle og udfordringer.

Vel mødt !
Vigtig information
Programmet

Tidspunkt:


28. oktober 2015 - kl. 9 - 17

Sted:

Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 114-118,
2300 København S.

Pris:

1075 kr.

Tilmeldingsfrist:

Senest d. 09. oktober 2015
Kontakt
Lene Frohn Petersen, Sekretær
LFP@tbst.dk
Direkte: + 45  41 78 01 95
Sidst opdateret: 20.06.2016