Høring over nye gebyrbekendtgørelser for den civile luftfart
23.10.2015

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet udkast til to nye gebyrbekendtgørelser, der samler og fastsætter en række gebyrer for den civile luftfart i 2016. Høringen har frist den 16. november 2015.

De nye udkast til bekendtgørelser er udarbejdet med det formål at samle gebyrerne for luftfartsområdet for at lette overblikket for brugerne. Gebyrerne fastsættes med henblik på at skabe balance mellem indtægter og omkostninger.

I de nye gebyrbekendtgørelser reguleres samtlige gebyr- og afgiftssatser, der finansierer Trafik- og Byggestyrelsens tilsyn med og godkendelser til den civile luftfart i Danmark, samt driften af rettighedsregisteret.

Den ene gebyrbekendtgørelse indeholder således gebyrer for luftfartsområdet, kursussatser og rettighedsregisteret for 2016, gældende for Danmark og Færøerne, mens den anden indeholder gebyrer for luftfartsområdet og rettighedsregisteret for 2016, gældende for Grønland. Når bekendtgørelserne er delt op i to, skyldes det, at lovgivningen i Grønland adskiller sig fra den lovgivning, der er i Danmark og Færøerne.

Udstedelsesgebyrerne er reguleret på følgende måde:

  • Satsen for gebyrer efter regning fastholdes på 985 kr.
  • Seks faste gebyrer sættes op, heraf to gebyrer, der reguleres på baggrund af nyt opgaveomfang som følge af nye regler.
  • 11 faste gebyrer sættes ned.
  • Tre faste gebyrer vedr. registrering af luftfartøjer slås sammen til ét gebyr.
  • Fire faste gebyrer vedr. pilotcertifikater slås sammen til ét gebyr.
  • Der nedlægges et gebyr vedrørende førstegangsudstedelse af Medicals.
  • Der oprettes et gebyr vedrørende transfer af udenlandske Medicals.

Fem kursussatser er sænket, mens to er hævet. Der oprettes et nyt kursus for prøvekyndig luftradiotelefonist.

Safety-bidraget er reguleret med prisudviklingen og korrigeret for passagervæksten, således at den sænkes fra 6,25 kr. pr. passager i 2015 til 6,00 kr. pr. passager i 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen budgetterer i 2016 med indtægter fra branchen på 91,1 mio. kr. i form af gebyrer og afgifter. Til sammenligning var der i 2015 budgetteret indtægter fra afgifter og gebyrer for 97,0 mio. kr.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart (LBK nr. 1036 af 28/08/2013), dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer (LBK nr. 1035 af 28/08/2013), og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Sidst opdateret: 23.10.2015