EASA foreslår opdatering af regler om flyveoperationer
22.12.2015

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer af reglerne om flyveoperationer (EU-AIR-OPS) og tilhørende vejledende materiale.

Forslaget (NPA 2015-18) indebærer en generel opdatering af det gældende EU-regelsæt om flyveoperationer, herunder alle bilag til gennemførelsesforordning 965/2012 med senere ændringer (EU-AIR-OPS). Forslaget opdaterer derudover det materiale, der indeholder de acceptable måder for efterlevelse af kravene og vejledning herom (AMC/GM).

Hovedformålet med ændringerne er at sikre et effektiv og proportionalt regelsæt med tilhørende vejledninger. Dertil er formålet at udrede inkonsistente forhold, som er identificeret. Det er nødvendigt for at sikre, at regelsættet og vejledningsmaterialet er opdateret og inkluderer bedste praksis. Det specifikke mål er at opretholde et højt sikkerhedsniveau for flyveoperationer med en harmoniseret implementering af EU-AIR-OPS.

NPA 2015-18 består af tre under-NPA’er:
  • NPA (A) med ændringer til gennemførelsesforordning, bilag 1-7
  • NPA (B) med ændringer til AMC/GM
  • NPA (C) med gennemførelsesregler og AMC/GM vedrørende passager seating og briefing

Der er høringsfrist 27. januar 2016.

Mere information
Sidst opdateret: 22.12.2015