Opdaterede gebyrsatser for den civile luftfart
03.12.2015

Trafik- og Byggestyrelsen har udgivet to nye gebyrbekendtgørelser, der samler og fastsætter samtlige gebyr- og afgiftssatser, der finansierer Trafik- og Byggestyrelsens tilsyn med og godkendelser til den civile luftfart, samt driften af rettighedsregisteret. De justerede gebyr- og afgiftssatser træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Satserne er reguleret på følgende måde:

  • Satsen for gebyrer efter regning fastholdes på 985 kr.
  • Seks faste gebyrer sættes op, heraf to gebyrer, der reguleres på baggrund af nyt opgaveomfang som følge af nye regler.
  • 11 faste gebyrer sættes ned.
  • Tre faste gebyrer vedr. registrering af luftfartøjer slås sammen til ét gebyr.
  • Fire faste gebyrer vedr. pilotcertifikater slås sammen til ét gebyr.
  • Der nedlægges et gebyr vedrørende førstegangsudstedelse af Medicals.
  • Der oprettes et gebyr vedrørende transfer af udenlandske Medicals.
  • Fem kursussatser er sænket, mens to er hævet. Der oprettes et nyt kursus for prøvekyndig luftradiotelefonist.
  • Safety-bidraget er reguleret med prisudviklingen og korrigeret for passagervæksten, således at den sænkes fra 6,25 kr. pr. passager i 2015 til 6,00 kr. pr. passager i 2016.

De nye bekendtgørelser er udarbejdet med det formål at samle gebyrerne for luftfartsområdet, så brugerne får et bedre overblik. Gebyrerne fastsættes med henblik på at skabe balance mellem indtægter og omkostninger.

Den ene gebyrbekendtgørelse (nr. 1370 af 25. november 2015) indeholder gebyrer for luftfartsområdet, kursussatser og rettighedsregisteret for 2016 gældende for Danmark og Færøerne, mens den anden (nr. 1371 af 25. november 2015) indeholder gebyrer for luftfartsområdet og rettighedsregisteret for 2016 gældende for Grønland. Når bekendtgørelserne er delt op i to, skyldes det, at lovgivningen i Grønland adskiller sig fra den lovgivning, der er i Danmark og Færøerne.

Sidst opdateret: 03.12.2015