Danmark har tilsluttet sig internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
22.12.2015

Nu kan man optage pant i danske fly med international beskyttelse. Lov om internationale sikkerhedsrettigheder (panterettigheder mv.) i flymateriel sættes i kraft i Danmark med virkning fra den 1. februar 2016.

Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel gennemfører UNIDROIT-konventionen af 16. november 2001 om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr. Til den er knyttet protokollen om specifikke forhold for flyudstyr i Danmark (Cape Town-konventionen og Flymaterielprotokollen).

Konventionen og protokollen danner grundlag for en international ordning (ICAO) for registrering mv. af sikkerhedsrettigheder i luftfartøjer og andet flyudstyr (flymotorer) for at lette finansieringen af flymateriel.

En dansk tiltrædelse af konventionen og protokollen er af væsentlig betydning for, at luftfartsbranchen forsat på rimelige vilkår kan nyanskaffe luftfartøjer til registrering i Danmark.

Efter loven skal sikkerhedsrettigheder i flymateriel kunne blive registreret i et internationalt rettighedsregister og som følge heraf nyde (international) beskyttelse.

En international sikkerhedsrettighed i flymateriel vil endvidere skulle anerkendes i Danmark og kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse her i landet i overensstemmelse med konventionens og protokollens regler.

Loven tilvejebringer således det lovgivningsmæssige grundlag for, at Danmark nu har tiltrådt Cape Town-konventionen og flymaterielprotokollen, og justitsministeren har ved bekendtgørelsen fastsat, at loven sættes ikrafttræden den 1. februar 2016.

Det vil sige, at efter denne dato vil flymateriel m.v. med en vis minimums-kapacitet som udgangspunkt ikke være omfattet af den eksisterende lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013. Denne lov forbliver dog i kraft for materiel under minimumskapaciteten og for Grønland og Færøerne.

For rettigheder, der er opstået eller stiftet inden konventionens og protokollens ikrafttræden, gælder de hidtidige regler.

Kontakt
Chefkonsulent
Keld Zülow
Sidst opdateret: 22.12.2015