EU udgiver vejledningsmateriale om hændelsesrapportering inden for luftfart
05.01.2016

EU-Kommissionen har udgivet vejledningsmateriale, som skal støtte i fortolkningen af forordning 376/2014, der indfører krav om både et obligatorisk og et frivilligt indberetningssystem.

EU-Kommissionen har udgivet den endelige udgave af vejledningsmateriale til forordning 376/2014 om hændelsesrapportering. Vejledningsmaterialet kan bruges til fortolkning af forordningen og er opdelt i afsnit, der er rettet til den enkelte slutbruger (ansatte i luftfart, organisationer (selskaber), myndigheder og privatpiloter).

I vejledningen indgår der over 150 kommentarer fra medlemsstaterne, industrien, private personer, flyveunioner og fagforeninger, der har afgivet høringssvar.

Forordningen, der trådte i kraft d. 15. november 2015, indfører krav om både et obligatorisk og et frivilligt indberetningssystem inden for den civile luftfart. Den nye forordning er suppleret med en liste, der klassificerer begivenheder inden for civil luftfart, som skal indberettes.

Trafik- og Byggestyrelsen har oprettet en informationsportal om de nye regler samt om den digitale indberetning: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Indrapportering.aspx. Denne side vil løbende blive opdateret med oplysninger om forordningerne.

Kontakt
Fuldmægtig
Patrick Alexander Liebgott
Sidst opdateret: 31.01.2018