Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet
26.04.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark for anden halvdel af 2016. Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist den 23. maj 2016.

Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag, som ændrer lov om luftfart. Under forudsætning af Folketingets vedtagelse af lovforslaget, har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse vedrørende gebyrer for Danmark, samt en ændringsbekendtgørelse til den nuværende gebyrbekendtgørelse, således at denne udelukkende er gældende for Færøerne.

I bekendtgørelsen nedsættes safety-bidragssatsen, og samtlige gebyrer reguleres jf. de nye regler. De nye satser fremgår af bilaget til bekendtgørelsen og kan ses på høringsportalen. Reglerne for Færøerne og Grønland er uændrede.

Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist den 23. maj 2016.

Bekendtgørelsen sendes i høring nu for at kunne træde i kraft samtidig med den forventede ikrafttrædelse for loven den 1. juli.


Sidst opdateret: 26.04.2016