EASA foreslår nye regler for luftfartsinformation (AIS)
30.05.2016

EASA (Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) foreslår i NPA 2016-02, at der udarbejdes nye tekniske krav og operationelle procedurer for luftfartsinformation (AIS). Forslaget har høringsfrist d. 31. august 2016.

Med forslaget ønsker EASA at sikre en udbrudt datakæde, således at datatab og datakorruption undgås. Derved kan opnås en højere kvalitet af luftfartsinformation og et øget sikkerhedsniveau i luftfartstjenesterne.

Forslaget har relevans for udøvere af luftfartstjenester og alle organisationer, som er involverede i udarbejdelse af luftfartsdata. Forslaget indebærer ændringer til en række EU-regler, herunder EASAs flyvepladsforordning (139/2014) samt forordning om datakvalitet i luftfarten (73/2010).

Eventuelle bemærkninger til forslaget skal afgives via EASA's Comment-Response Tool (CRT) inden høringsfristen d. 31. august 2016.
Sidst opdateret: 30.05.2016