Det betyder de nye droneregler
15.06.2016

Folketinget vedtog den 1. juni 2016 en ændring af luftfartsloven, som indebærer en række ændringer for flyvning med mindre droner, herunder modelfly, i Danmark. Formålet med lovændringen er bl.a. at sikre det hastigt voksende droneerhverv klare og mere tidssvarende regler.

Siden 2012 har Trafik-og Byggestyrelsen udstedt dispensationer til flyvning med droner i bymæssigt område med et professionelt formål, og til dato er der udstedt mere end 300 dispensationer.

Der er en stadig vækst i antallet af ansøgninger om dispensation. Med den nye lov forenkles reglerne for denne type flyvning, således at en professionel bruger fremover ikke længere skal søge dispensation. I stedet skal brugeren opfylde en række standardiserede krav, og kan brugeren det, opnår vedkommende ret til professionel droneflyvning i bymæssigt område.

Samtidig indfører den ny lov en række krav om, at både professionelle droneførere og fritidsbrugere, der fører en drone uden for bymæssigt område, har et kendskab til de grundlæggende regler for flyvning med droner.


Tidsplan

Loven vil blive sat i kraft trinvis efter følgende plan:
  • Bekendtgørelse vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område er sendt i høring den 7. juni 2016 og kan ses på høringsportalen. Planen er, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016. Indtil da gælder Bestemmelser om Luftfart 9-4 (BL 9-4) med krav om dispensationer, jf. AIC B 08/14.

  • Bekendtgørelsen vedrørende flyvning med droner udenfor bymæssigt område bliver udarbejdet i andet halvår af 2016, hvorpå den sendes i offentlig høring. Efter planen skal den træde i kraft den 1. januar 2017.  På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om en række af de overordnede elementer i den kommende bekendtgørelse. Indtil bekendtgørelsen træder i kraft gælder Bestemmelser om Luftfart 9-4 (BL 9-4).
  • Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. På Færøerne og Grønland gælder BL 9-4 og AIC B 08/14 fortsat.
Sidst opdateret: 10.04.2017