Høring over indførelse af gebyrer vedr. professionel anvendelse af droner i bymæssigt område
15.06.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ændringsbekendtgørelse, som indfører tre nye gebyrer vedr. droneflyvning i bymæssigt område. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 22. juli 2016.

Med den senest vedtagne ændring af Lov om luftfart er givet bemyndigelse til at fastsætte regler på luftfartsområdet, hvilket har resulteret i Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område.

Der indføres som følge heraf tre gebyrer vedr. droneflyvning i bymæssigt område for hhv. registrering af droner, udstedelse af dronebevis og godkendelse af uddannelsesudbydere. Tidligere blev alle tilladelser vedr. droneflyvning givet som dispensationer, som blev faktureret efter regning.

Gebyret for registrering af droner til brug i bymæssigt område fastsættes til 75 kr. pr. droneejer, og udstedelse af dronebeviset fastsættes til 60 kr. pr. udstedelse, mens godkendelse af uddannelsesudbyderne faktureres efter regning.

Gebyrsatser gælder udelukkende for bymæssigt område i Danmark, da den nyeste Lov om Luftfart ikke er gældende for Grønland og Færøerne. For ikke-bymæssigt område samt for Grønland og Færøerne benyttes fortsat dispensationer til flyvning med droner, faktureret efter regning.

Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist den 22. juli 2016.

Bekendtgørelsen sendes i høring nu for at kunne træde i kraft samtidig med den forventede ikrafttrædelse for Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område den 1. september.
Sidst opdateret: 07.09.2016