Ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse for luftfartsområdet
14.06.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark for anden halvdel af 2016. Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. juli 2016.

Som følge af Folketingets vedtagelse af L 132 (forslag til lov om ændring af lov om luftfart) har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse vedr. gebyrer for Danmark samt en ændringsbekendtgørelse til den nuværende gebyrbekendtgørelse, således at denne udelukkende er gældende for Færøerne.

I bekendtgørelsen nedsættes safety-bidragssatsen, og samtlige gebyrer reguleres jf. de nye regler. De nye satser fremgår af bilaget til bekendtgørelsen. Reglerne for Færøerne og Grønland er uændrede.Sidst opdateret: 11.07.2016