Nye regler om trafikledelsesordninger for den civile luftfart
06.06.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers område samt opkrævning af betaling herfor. Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. juli 2016.

Med den nye bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om trafikledelsesordninger, som er ordninger, der har til hensigt at sikre en effektiv og kontrolleret afvikling af transporten af personer til og fra flyvepladsens ankomst- og afgangsterminaler fra landsiden. Bekendtgørelsen indeholder krav om, at trafikledelsesordninger skal godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen.

Bekendtgørelsen fastsætter også betingelserne for, at flyvepladserne kan opkræve betaling fra virksomheder, der udøver erhvervsmæssig personbefordring. Dette gælder dog ikke sygetransport og offentlig servicetrafik. Betalinger kan kun opkræves i det omfang, de fastsættes til dækning af omkostninger direkte forbundet med etablering og drift af en godkendt trafikledelsesordning. De omfattede virksomheders samlede betalinger må således ikke overstige flyvepladsens samlede direkte omkostninger til etablering og drift af ordningen.

Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 1896. af 29. december 2015 om ændring af luftfartsloven (Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder og opkrævning af betaling), der træder i kraft 1. juli 2016.
Sidst opdateret: 06.06.2016