Høring over ændrede regler om arbejdsmiljø for flyvebesætningsmedlemmer
04.07.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Bekendtgørelsen har høringsfrist 1. september 2016.

I den nye bekendtgørelse tilpasses reglerne om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet samt reglerne om supplerende arbejdsmiljøuddannelse til de generelle regler, der gælder for andre erhverv.

Herudover ændres reglerne, som skal sikre beskyttelse mod de farer, der er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling.
Sidst opdateret: 04.07.2016