Høring over udkast til bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL
12.08.2016

Denne ændring i bestemmelser om luftfart gennemfører en regelsanering af bestemmelserne om uddannelse af flyvebesætninger i civil luftfart for Færøerne, Grønland og for Bilag II-luftfartøjer, så reglerne svarer til de regler, der gælder i EU. Herved bliver det muligt at sanere bestemmelserne om personcertificering, idet en række af de gældende luftfartsbestemmelser på området bliver overflødige. De nye bestemmelser er i høring med frist til den 15. september 2016.

Det primære formål med bestemmelserne er at sikre ens regulering i hele Rigsfællesskabet og dermed undgå to forskellige regelsæt.

Endvidere sikrer de nye bestemmelser, at uddannelseskravene til de flyvende besætninger på Bilag II-luftfartøjer og på dansk civilt registrerede luftfartøjer, der udfører militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings-, kystvagts- eller lignende aktiviteter også lever op til kravene i EU-FCL. Der er her tale om en formalisering af den eksisterende retstilstand, idet det allerede i dag er et krav til de flyvende besætninger, at de opfylder uddannelseskravene i EU-FCL.

I forhold til gældende regler er der ikke tale om nogle større indholdsmæssige ændringer. Såvel Mittarfeqarfiit som de grønlandske og færøske luftfartsvirksomheder samt besætninger på Bilag II-luftfartøjer og på dansk civilt registrerede luftfartøjer, der udfører militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings-, kystvagts- eller lignende aktiviteter følger allerede i dag de regler, der gælder i EU. Derfor er det vurderingen, at bestemmelserne ikke vil få nye erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Med de nye bestemmelser ophæves følgende 11 BL’er:
 • BL 6-09, Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt SFR-73, 3. udgave af 16. december 2009
 • BL 6-26, Bestemmelser om klassificering af simulatorer i henhold til JAR-STD 1A, 1. udgave af 22. december 1997
 • BL 6-27, Bestemmelser om klassificering af flyve- og navigationsproceduretræner (FNPT) i henhold til JAR-STD 3A, 1. udgave af 13. juli 1999
 • BL 6-28, Bestemmelser om klassificering af flyvetræningsanordning/flyvemaskine (Aeroplane Flight Training Device, FTD) i henhold til JAR-STD 2A, 1. udgave af 8. maj 2000
 • BL 6-29, Bestemmelser om klassificering af simulatorer i henhold til JAR-STD 1H, 1. udgave af 25. februar 2002
 • BL 6-30, Bestemmelser om klassificering af flyve- og navigationsproceduretræner (Flight and Navigation Procedures Trainer, FNPT) i henhold til JAR-STD 3H, 1. udgave af 10. januar 2003
 • BL 6-31, Bestemmelser om klassificering af instrument-træningsanordning/flyvemaskine (Basic Instrument Training Devices, BITD) i henhold til JAR-STD 4A, 1. udgave af 10. januar 2003
 • BL 6-32, Bestemmelser om klassificering af flyvetræningsanordning/helikopter (Helicopter Flight Training Device, FTD) i henhold til JAR-STD 2H, 1. udgave af 3. februar 2004
 • BL 6-49, Bestemmelser om attest som fører af flyvemaskine, der anvendes til slæb af banner og/eller slæbemål, 2. udgave af 9. november 1990
 • BL 6-53, Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine, 1. udgave af 26. marts 1993 og
 • BL 6-69, Bestemmelser om godkendelse af ikke-dansk certifikat (validering og konvertering), 3. udgave af 10. juni 2003.
Kontakt
Chefkonsulent
Keld Zülow
Sidst opdateret: 12.08.2016