Indførelse af gebyrer vedr. professionel anvendelse af droner i bymæssigt område
24.08.2016

Den 1. september tilføjes tre gebyrer til 'Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet'. Gebyrerne indføres som følge af de nye regler om flyvning med droner i bymæssigt område, der følger af ændringen af luftfartsloven.

I den seneste ændring af Lov om luftfart er der indarbejdet nye regler på droneområdet. Derfor har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område.

Der indføres som følge heraf tre gebyrer vedr. droneflyvning i bymæssigt område for hhv. registrering af droneejer i droneregisteret, udstedelse af dronebevis og godkendelse af uddannelsesudbyder. Tidligere blev alle tilladelser vedrørende droneflyvning givet som dispensationer, som blev faktureret efter regning.

Gebyret for registrering af en drone til brug i bymæssigt område fastsættes til 75 kr. pr. drone, og udstedelse af dronebeviset fastsættes til 60 kr. pr. udstedelse, mens godkendelse af uddannelsesstederne faktureres efter regning. Det betyder, at der faktureres på baggrund af medgået tid (timesats på 1.050 kr. pr. time).

Reglerne gælder ikke for Grønland og Færøerne. Her kræves fortsat dispensation til flyvning med droner.
Sidst opdateret: 24.08.2016