Ny forordning om lufttrafikregler m.m. (SERA Del C)
11.08.2016

Orientering om Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 af 20. juli 2016, der ændrer gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår opdatering og gennemførelse af fælles lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C) og ophæver forordning (EF) nr. 730/2006

Med forordning (EU)2016/1185 (Standardised European Rules of the Air (SERA Del C) er Kommissionens arbejde med transformeringen af ICAO Annex 2 samt relevante dele af luftrumsmæssig karakter fra øvrige ICAO Annexer og PANS-dokumenter nu afsluttet. Forordning 2016/1185 får virkning fra 12. oktober 2017 (fase 2), dog får enkelte specifikke bestemmelser allerede virkning fra 18. august 2016 (fase 1).

Desuden vil der fremover ske justeringer som konsekvens af ændringer til de bestemmelser/procedurer i ICAO Annex 2 og øvrige Annexer/PANS-dokumenter, som er benyttet ifm. udarbejdelsen af SERA.

Hovedpunkter i Forordning 2016/1185  

 • den justerer enkelte steder den oprindelige SERA-forordning (923/2012) og supplerer denne med  relevante bestemmelser af luftrumsmæssig karakter fra ICAO Annex 10, Vol. II (BL 7-14)
 • den indeholder bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation samt fra ICAO Doc 4444, Doc 7030 og Doc 8168
 • den omfatter nu også – ud over luftrumsbrugere og luftfartøjer inden for den almene lufttrafik – flyvepladsoperatører, primært pga. bestemmelserne om signaler mellem pilot og marshaller, jf. revideret artikel 3
 • den er bragt i overensstemmelse med forordningerne 965/2012 (flyveoperationer) og 139/2014 (flyvepladser). Bemærk: der kan gælde særlige operationelle minima for helikoptere givet i den specifikke godkendelse, som tildeles helikopteroperatøren i henhold til bilag V (Part SPA) i forordning 965/2012
 • den ophæver pr. 18. august 2016 forordning (EF) 730/2006 (luftrumsklassifikation og VFR-flyvninger over flyveniveau 195).

I bilaget til forordningen vil Trafik- og Byggestyrelsen gøre opmærksom på blandt andet følgende forhold:

 • bestemmelsen om, at balloner skal føre navigations- og positionslys, bortfalder, jf. SERA.3215
 • de særlige VMC-minima for VFR-flyvning om natten med helikopter i luftrumsklasse F og G udgår, jf. Forordning 923/2012, SERA.5005 c) iv). VFR-flyvning om natten med helikopter skal følge de almindelige bestemmelser, der fremgår af den ændrede SERA.5005 c) i Forordning 2016/1185
 • bestemmelserne om Speciel VFR lempes alene mht sigtbarheden ifm. krydsning af en kontrolzone. Det betyder, at kontroltårne om dagen kan tillade, at en kontrolzone krydses, hvis piloten rapporterer en flyvesigtbarhed på 1500 meter eller derover, selv om den rapporterede sigtbarhed ved jorden er under 1500 meter, eller for helikoptere under 800 meter, jf. SERA.5010. AIC B 17/16 beskriver denne ændring i flere detaljer
 • en ny bestemmelse vedrørende ACAS, jf. SERA.11014. Bestemmelsen er en sammenskrivning af ICAO SARPS samt bestemmelser fra andre forordninger. Der er ingen ændringer til anvendelsen og betydningen, men tidligere bestemmelser er i væsentligt omfang omskrevet
 • Tillæg 1, pkt. 3.2.4.1 om visuelle jordsignaler præciserer, at hvide signal-X skal anvendes på lukkede baner og gule signal-X på lukkede rulleveje
 • Tillæg 1, pkt. 4.2.1.1, 4.2.1.2 og 4.2.1.3 om signaler fra piloten på et luftfartøj til en signalgiver tilføjer nye illustrationer til den eksisterende tekst. Bestemmelsesteksten er ikke ændret.
Sidst opdateret: 11.08.2016