Nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område
24.08.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har netop udstedt nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område. Reglerne træder i kraft d. 1. september 2016 og indebærer bl.a. afskaffelse af det hidtil gældende dispensationssystem.

Hidtil har flyvning med droner i bymæssig bebyggelse krævet en dispensation fra BL 9-4. De nye regler afskaffer denne ordning. I stedet skal droneføreren have et dronebevis fra en godkendt skole. Det betyder samtidig, at det ikke længere er et krav, at virksomheden, som er ansvarlig for flyvningen, skal være godkendt til droneflyvning. Det er udelukkende droneføreren, der skal have et bevis.

De nye regler indeholder en overgangsordning, således at personer, som er omfattet af en dispensation (jf. AIC B 08/14), kan udføre flyvning uden et dronebevis frem til den 1. juli 2017. Disse personer vil få et dronebevis på merit, såfremt de opfylder de opstillede erfaringskrav til et dronebevis.

For at sikre privatlivets fred skal droneføreren fremover indhente ejerens tilladelse til at flyve tæt på eller over privat ejendom. Samtidig fastholdes kravet om, at politiet skal orienteres ved droneflyvning, men orienteringsfristen sættes ned fra 72 timer til 24 timer.

Den nye bekendtgørelse kan læses i sit fulde omfang via linket i kolonnen til højre.
 
Flyvning med droner og modelfly udenfor bymæssigt område er fortsat omfattet af reglerne i BL 9-4. Det forventes, at Trafik- og Byggestyrelsen pr. 1. januar 2017 offentliggør nye regler til afløsning af BL 9-4.
Sidst opdateret: 18.10.2016