Sikkerhedskonference 2016 – Der er nu åbnet for tilmelding!
30.08.2016

Der er nu åbnet for tilmelding til Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference, som i år afholdes torsdag den 3. november 2016 på Scandic Copenhagen.

Igen i år byder konferencen på en række sessioner om aktuelle emner relateret til sikkerhed inden for jernbane og luftfart. På baggrund af begivenheder i omverdenen, vil der i år på plenumsessionerne blive sat særligt fokus på security (’beskyttelse mod overlagte angreb’): Hvordan håndteres security på jernbanen og i luftfarten? Og hvordan spiller dette arbejde sammen med det øvrige sikkerhedsarbejde?

Som noget nyt i år vil luftfartens sessioner være målrettede mod særlige dele af luftfartsektoren for at samle specialister inden for de pågældende felter. Det betyder, at deltagere inden for luftfarten kan vælge kun at tilmelde sig formiddags- eller eftermiddagssessionerne eller begge dele som tidligere.  Sessionerne henvender sig til flyvelæger, flyvechefer/quality-managers, security-ansvarlige samt alle der arbejder med eller har interesse for risikovurdering.

Jernbanesessionerne vil foregå som tidligere og breder sig over mange forskellige emner som eksempelvis EU’s 4. jernbanepakke, Havarikommissionens arbejde, den kommende danske letbane samt teoretisk og praktisk anvendelse af risikoevalueringsforordningen.

Læs hele programmet og tilmeld dig elektronisk her.

Mere information
Tidspunkt:

3. november 2016 - kl. 9 – 17.30

Sted:

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Pris:

1.075 kr. for hele dagen (inkl. frokost)

525 kr. for enten formiddags- eller eftermiddagssessioner, (ekskl. frokost) (kun muligt for luftfartssessionerne)


Tilmeldingsfrist:

Senest 14. oktober 2016
Kontakt
Chefsekretær, Lene Frohn Petersen:

konference@tbst.dk
+ 45 41 78 01 95 (direkte)
Sidst opdateret: 15.02.2018