Høring om forslag til krav til lufttrafiktjenester (EASA NPA 2016-09)
22.09.2016

Høringen omfatter forslag til krav (kaldet NPA – Notice of Proposed Amendment) fra EASA vedrørende krav til lufttrafiktjenester og har svarfrist den 16. januar 2017.

Bemærk, høringsfristen er forlænget til 28. februar 2017.

EU overtog i 2009 ansvaret for at lave bestemmelser på ATM/ANS-området. EASA foreslår med NPA’en at gennemføre ICAO’s operationelle regler fra ICAO PANS-ATM (Doc 4444), Air Traffic Management og Doc 7030, Regional Supplementary Procedures. 

NPA’en omfatter operationelle regler fra Doc 4444 og Doc 7030, som indføres i Common Requirements and Oversight (CRO)-forordningens bilag IV, Requirements for air traffic services. Den pågældende forordning får virkning fra 1. januar 2019.

EASA har planlagt følgende proces for NPA 2016-09: date of opinion i Q2/2017 og date of decision i Q4/2017.

Udover transformeringen af ICAO standarder og anbefalede retningslinjer (SARPs) indfører NPA’en regler relateret til flyvepladsflyveinformationstjeneste (AFIS), idet AFIS-reglerne ikke adresseres i gældende ICAO SARPs.

På grund af det tætte forhold mellem NPA’en og forordning 923/2012 (SERA), indeholder NPA’en derudover forslag til mindre ændringer til forordning 923/2012.

NPA’en er opdelt i to dele:

Del A, som inkluderer generel information om forslagets tilbliven, forklarende noter ang. de foreslåede ændringer og ”regular impact assessment”.

Del B, som indeholder de foreslåede ændringer, både på forordningsniveau og på acceptable means of compliance/guidance material-niveau.
______________________________________________________________________

Der afholdes en stakeholder consultation workshop ang. EASA NPA 2016-09 i Köln den 30 november 2016, for mere information se i højre side.
Sidst opdateret: 14.06.2018