Høring over bestemmelser om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder
19.09.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har sendt nye bestemmelser (BL’er) om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder i høring. De to BL’er har til formål at tilpasse de danske regler til EU-reglerne på området. Høringsfristen er den 12. oktober 2016.

I BL’erne tilpasses de danske regler til  EU-reglerne på området, som bl.a. fremgår af ’forordning 376/2014 om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder’.

Følgende BL’er er sendt i høring:

BL 8-10 revideres, og kommer alene til at gælde for Færøerne og i Grønland.
I den forbindelse revideres indberetningskataloget. Indberetningen kan ske elektronisk, og det bliver muligt at foretage frivillig indberetning.

BL 8-15 er ny, og gælder alene i Danmark. Det fremgår af BL’en, at Trafik- og Byggestyrelsen er udpeget som ”kompetent myndighed og organ”. Derudover omhandler BL’en det indberetningsformat, der skal anvendes ved indberetning til Trafik- og Byggestyrelsen.


Se høringen på Høringsportalen via linket i højre kolonne.
Sidst opdateret: 19.09.2016